Vědecká rada

Interdisciplinární tým odborníků

Vědecká rada: K čemu slouží a kdo ji tvoří

Vědecká rada je základním orgánem Prague Edu, jehož role je klíčová pro náš akademický a výzkumný růst. Tento multidisciplinární tým je tvořen význačnými odborníky z různých oborů, kteří společně poskytují směr a vizionářské nápady, formující naše vzdělávací a výzkumné iniciativy.

Složení

Prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. – předseda
Prof. Robin Dub, PhD.
Prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
Prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
Prof. PhDr. Eva Malá, CSc.
Dagmara Mika, Ph.D.
Prof. dr hab. Dariusz Rott
Prof. dr hab. Emil Tokarz

Funkce

Odborná recenze: Provádí revizi a hodnocení akademických a výzkumných programů a intelektuálních výstupů.
Interdisciplinární spolupráce: Podporuje spolupráci mezi různými obory a fakultami.
Inovace: Posuzuje nové akademické a výzkumné iniciativy a technologie, které by mohly obohatit portfolia Prague Edu.
Etické směrnice: Udržuje vysoké etické normy ve výzkumu a vzdělávání.