Mise a vize

Inovace, kreativita, dynamičnost

Vize

Naším snem je stát se lídrem ve vzdělávacím sektoru, s důrazem na celoživotní vzdělávání, tím, že budeme nabízet adaptivní, inovativní a kvalitní vzdělávací programy. Aspirujeme k tomu, aby každý, kdo se zapojí do našich programů, byl schopen dosáhnout svého maximálního potenciálu a současně věnoval pozornost globálním výzvám, jako je klimatická změna, sociální nerovnost a udržitelný rozvoj. Vidíme sebe jako katalyzátory změn, kteří přispívají k vytváření udržitelného a sociálně odpovědného světa. V souladu s tím je naše angažovanost ve společenské odpovědnosti a zelených iniciativách nejen doplňkem k našemu vzdělávacímu poslání, ale jeho integrální součástí.

Mise

Prague Edu je firma zasvěcená poskytovat svým klientům komplexní vzdělání a celoživotního učení prostřednictvím kvalitních mentorských programů, volnočasových aktivit a vzdělávání dospělých. Naše služby nejsou jen prostředkem k dosažení osobního a profesního růstu, ale také kultivací sociální odpovědnosti a udržitelných praxí. Jsme hrdí na naši angažovanost v komunitním rozvoji, a věříme, že vzdělání je klíčovým nástrojem pro řešení sociálních a environmentálních výzev našeho času. Naším cílem je nabízet inovativní a inkluzivní vzdělávací programy, které nejen podporují jednotlivce, ale také přispívají k celkovému blahu společnosti.