Robin Dub

Hluboké přesahy v akademickém světě

Prof. Robin Dub, PhD. seated in a chair at the Prague Edu office

Prof. Robin Dub, PhD. je česko-americký profesor marketingu z Floridy s rozmanitou akademickou kariérou. Kromě svého hlavního zaměření na marketing a obchodní strategie má také hluboký zájem o interkulturní komunikaci a globální trhy, zejména v kontextu střední a východní Evropy. Jeho práce zahrnuje výzkumy v oblasti marketingových trendů, spotřebitelského chování a digitálního marketingu ve Spojených státech a Evropě.

Profesor Dub je nadšeným zastáncem praktického a aplikovaného přístupu k výuce marketingu. Klade důraz na integraci teorie a praxe prostřednictvím reálných případových studií a interaktivních projektů. Jeho cílem je připravit studenty na dynamický a neustále se měnící svět obchodu a marketingu, s důrazem na inovace a digitální technologie.

Profesor Dub je autorem a spoluautorem několika vědeckých článků, knih a konferenčních příspěvků. Jeho práce jsou publikovány v předních obchodních a marketingových časopisech, a jsou ceněny pro jejich praktický přínos a inovativní přístupy. Jeho zájem o propojení teorie a praxe se odráží i v jeho publikacích.

Profesor Dub je aktivně zapojen do mezinárodních akademických a obchodních sítí. Spolupracuje na různých mezinárodních projektech a je častým řečníkem na konferencích a seminářích po celém světě. Jeho práce a výzkumy přinášejí nové perspektivy do studia marketingu, zejména v kontextu globalizace a digitální transformace.

Profesor Dub je známý svým angažmá v mentorství mladých marketérů a vědců. Jeho schopnost motivovat a inspirovat studenty byla oceněna řadou vzdělávacích a akademických cen. Jeho závazek k výuce a výzkumu má hluboký dopad na budoucí generace marketingových profesionálů.

Profesor Dub se věnuje také tématům jako jsou etika v marketingu a společenská odpovědnost firem. V jeho budoucích projektech je důraz na zkoumání vlivu technologií a digitálních médií na společnost a trh práce, stejně jako na udržitelné marketingové strategie v reakci na globální výzvy, jako jsou klimatické změny a sociální nerovnosti.